اآگاهی دهی در مورد حکومت داری خوب - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

اآگاهی دهی در مورد حکومت داری خوب

اآگاهی دهی در مورد حکومت داری خوب

مقام‌های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ادارۀ عمومی جیودیزی و کارتوگرافی می‌گویند که بدون تأمین ارتباطات سازمان‌یافته، دست یافتن به توسعه نا ممکن است.
ریاست اطلاعات و ارتباط عامۀ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، اخیراً همایشی را  زیر نام کارگاه آگاهی‌دهیِ ارتباطات سازمانی، اساسات حکومتداری خوب و نقش فن‌آوری اطلاعات در توسعه، برای رؤسا و آمرین ادارۀ عمومی جیودیزی و کارتوگرافی، در تالار کنفرانس‌های آن اداره برگزار کرد.
«انجنیر عبدالروف یاری»، رئیس عمومی ادارۀ عمومی جیودیزی و کارتوگرافی، نقش ارتباطات را به منظور اطلاع‌رسانی و آگاهی‌دهی به مردم مؤثر عنوان کرده گفت: «اطلاع‌رسانی زبان گویای ادارۀ خدمات ملکی است
آقای یاری، ادارۀ کارتوگرافی را همکار اداره‌های دولتی و غیردولتی خوانده افزود: «بدون نقشه، عکس و پلان، پیش‌برد هیچ نوع برنامۀ کاری امکان پذیر نیست
انجنیر یاری، از ایجاد نخستین مرکز «اطلاعات مکانی» در افغانستان خبر داد و تصریح کرد: «مرکز اطلاعات مکانی در بخش‌های نقشه و گرافیک کار خواهد کرد
 وی افزود: « کار در مرکز اطلاعات به گونۀ تخنیکی و اجراییه‌یی صورت می‌گیرد
در این حال، «عزیزالله‌آریافر»، رئیس اطلاعات و ارتباط عامۀ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ارتباطات را یکی از مؤلفه‌های شکل‌گیری تکنالوژی جدید دانسته و گفت: «انسان موجود ارتباطی است و تمام کنش‌ها، واکنش‌ها و تعامل هر جامعه‌یی بر بنیاد ارتباطات صورت می‌گیرد
رئیس اطلاعات و ارتباط عامۀ کمیسیون اصلاحات اداری، ارتباطات را سبب توسعۀ کشور‌های پیشرفته دانسته گفت: «کشورهایی که به تمدن و توسعه دست‌یافته اند، بحث ارتباطات و مدیریت را در اولویت کار خویش قرار داده‌اند
آقای آریافر، روی همبستگی در تمامی سطوح و به ویژه در ادارۀ خدمات ملکی افغانستان تأکید کرد.
او با بیان این‌که باید به آینده با نگاه مثبت نگریسته شود، خاطر نشان ساخت: «ساختن افغانستان به دست خود ماست و باید همه در ساختن آن متعهد شویم
رئیس اطلاعات و ارتباط عامۀ کمیسیون، ضمن ارایۀ پیشکشی در بارۀ ارتباطات سازمانی صحبت کرده گفت: « تکنالوژی، تولید و ... در دنیای امروز بر بنیاد روابط شکل گرفته است
به گفته آقای آریافر، زنده‌گی بدون داشتن سازمان و هر نوع حرکتِ بدون ارتباطات محال است.
حکومت داری خوب  «فُرصت خوبی برای مردم و گروه ها» است
در بخش دیگر  این همایش، «عبدالمتین امین» آمر ارتباط عامۀ ریاست اطلاعات و ارتباط عامۀ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری پیشکشی را در بارۀ اساسات حکومت‌داری خوب ارایه کرد.
آمر ارتباط عامۀ ریاست اطلاعات و ارتباط عامه در این پیشکش گفت: «حکومت‌داری خوب فُرصت‌های خوبی را برای مردم و گروه‌ها  فراهم کرده است، تا آنان در مورد علاقۀ شان بحث نمایند و از حقوق قانونی‌شان بهره مند شده و مکلفیت‌های شان را انجام دهند
در این حال، «موفق رویش» آمر اطلاعات و ارتباط عامۀ ادارۀ عمومی جیودیزی و کارتوگرافی پیشکشی را در بارۀ نقش فن‌آوری اطلاعات در توسعه ارایه کرد.
در این پیشکش، مسألۀ توسعۀ فن‌آوری اطلاعات، تأثیر اطلاعات بر توسعه و نهادینه‌شدن تغییر و نوآوری به بحث گرفته شده بود.
«دیپلوم انجنیر غلام رضا صمیم»، رئیس فوتوگرافی ادارۀ عمومی جیودیزی و کارتوگرافی  و یکی از اشتراک‌کننده‌گان این برنامه، کارگاهی آگاهی‌دهی ارتباطات را ارزشمند دانسته گفت: «برای ارتباطات بهتر، کانال‌های ارتباطی ایجاد شود
 در پایان ضمن بحث آزاد میان اشتراک‌کننده‌گان، «دیپلوم انجنیر محمد عسکر فلاح»، معاون مسلکی و فنی ادارۀ عمومی جیودیزی و کارتوگرافی، ارتباطات مؤثر را یکی از راه‌کارهای پیشرفت در جامعه دانسته گفت: «اطلاع‌رسانی یکی از نیاز اساسی کشور است.» به گفته فلاح، کار، زمانی مؤثر است که انعکاس داده شود