اخبار - اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

اخبار

 • گزارش تفصیلی نشست ادارات مستقل دولتی

  رده : عمومی

  ۷ قوس ۱۳۹۵ گزارش تفصیلی نشست ادارات مستقل دولتی مسأله ادغام اداره جیودیزی و کارتو گرافی به اداره مستقل اراضی، گزارش کاری سال مالی 1395 ادارۀ عالی تفتیش، گزارش ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی در مورد میدان‌های هوایی بین المللی...

 • واکنش های مقامات در مورد ادغام اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی

  رده : عمومی

  واکنش های مقامات عالی رتبه دولتی در مورد ادغام اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی با اداره مستقل اراضی !

 • نتایج متوقعه از سیستم جدید رتب و معاشات

  رده : عمومی

  با درنظر داشت انکشافات اقتصادی واجتماعی مطابق پیشرفت های ساینس و تکنالوژی هر اداره با نهاد کاری و تولیدی همزمان به اصلاحات درعرصه کارو اداره نیازدارد که باید از طریق اوردن ریفورم های علمی ، لوایح ، طرزالعمل ها ، قوانین ، مقررات و بلاخره...

 • گزارش کار در سرحد ایران

  رده : عمومی

  گزارش کار در سرحد ایران

 • اطلاعیه اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی

  رده : عمومی

  طوریکه روزچهار شنبه (۲۱) میزان ۱۳۹۵ هجری شمسی ازطریق ریاست عمومی مجمع علمی وزارت محترم ارشاد،حج واوقاف مصادف به روزدهم محرم الحرام سال ۱۴۳۸ هجری قمری تثبیت گردیده است. مبنی برآن متکی به حکم ماده (۴۱) قانون کارجمهوری اسلامی...

 • نظارت و ارزیابی

  رده : عمومی

  استــخدام افراد شایســته بازدهی نهادهای ملکی را افزایش می‌بخشد مسوول نظارتِ بورد تعیینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در جریان آزمون رقابتی ادارۀ عمومی جیودیزی و کارتوگرافی، نظارت را یکی از راهکارهای اساسی مدیریت به منظور...

 • اآگاهی دهی در مورد حکومت داری خوب

  رده : عمومی

  اآگاهی دهی در مورد حکومت داری خوب مقام‌های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ادارۀ عمومی جیودیزی و کارتوگرافی می‌گویند که بدون تأمین ارتباطات سازمان‌یافته، دست یافتن به توسعه نا ممکن است. ریاست اطلاعات و ارتباط عامۀ...